II Zjazd Wojów Wczesnośredniowiecznych Bitwa O Zawodzie
Słowiański Mit o Stworzeniu Świata

Słowiański Mit o Stworzeniu Świata

Projekt "Słowiański Mit o Stworzeniu Świata" obejmuje spektakl oraz muzykę stworzoną przez zespół Percival i Radbora. W swoim założeniu spektakl jest próbą złożenia w całość pojedynczych mitów i tropów jakie odnajdujemy w kronikach oraz bajkach i podaniach. Przedstawia spójną i jednolitą rekonstrukcję słowiańskiej kosmogonii. Oprawa sceniczna spektaklu została oparta o domniemanie obrzędowego odtwarzania mitów przez naszych Przodków i konwencję współczesnego teatru ognia połączoną z choreografią walki z użyciem replik broni z epoki wczesnego średniowiecza. Koncepcja muzyczna wykorzystuje szereg wariacji wokół podstawowych tematów, z których każda ściśle odnosi się do danego epizodu z Aktu Stworzenia. Śpiewane oraz deklamowane teksty są wyłącznie zachowanymi fragmentami mitów i podań, tam zaś gdzie brakuje tekstu, ilustracyjność muzyki dopełniana jest narracjami ambientowymi. W zdecydowanej większości uzyskane brzmienia są autentycznymi dźwiękami wydobywanymi z instrumentów akustycznych będących w większości replikami instrumentów z epoki oraz z ludzkich gardeł, za wyjątkiem pojedynczego wykorzystania wiolonczeli i efektów overdrive. Modyfikacja elektroniczna pozostałych brzmień została ograniczona do niezbędnego minimum a materiał w dużej części zarejestrowany został na żywo.

Informacje o projekcie: www.myspace.com/slowianskimit
Logotypy partnerów

Copyright © Stowarzyszenie Kolovrat
II Zjazd Wojów Wczesnośredniowiecznych: Bitwa o Zawodzie 18-19 września 2010
Zrealizowano z udziałem środków finansowych budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu w ramach mecenatu nad kulturą.